بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سوگنامه آل محمد: صحيفة أشجان المهدي  
    :نويسنده   حاج اميري، مصطفي  
    :ناشر   سپند هنر  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح زندگانيچهارده معصوم (ع) و مصيبتهاي آنان است.  
     نويسنده با انگيزه آشنايي اجمالي  
     شيعيان با ائمه خويش، فشرده اي از زندگي و سختيها و  
     تنگناهايي که در زندگي با آن رو  
     به رو بودند، نيز برخي از گفتارهاي آنها و فضاي  
     سياسي و موقعيت اجتماعي و در نهايت،  
     شهادت آنان را تشريح کرده است. وي سپس زندگي امام  
     زمان (عج) را به چهار بخش: دوران  
     پنج ساله پيش از امامت او؛ غيبت صغرا؛ غيبت کبرا و  
     دوران ظهور او تقسيم کرده و به  
     غم و اندوه آن امام در سوگ امام حسين و شهداي کربلا  
     و فرازهايي از محنتهاي وي و  
     موانع ظهور او نيز اشاره نموده است.  
     شرح زندگانيچهارده معصوم (ع) و مصيبتهاي آنان است.  
     نويسنده با انگيزه آشنايي اجمالي  
     شيعيان با ائمه خويش، فشرده اي از زندگي و سختيها و  
     تنگناهايي که در زندگي با آن رو  
     به رو بودند، نيز برخي از گفتارهاي آنها و فضاي  
     سياسي و موقعيت اجتماعي و در نهايت،  
     شهادت آنان را تشريح کرده است. وي سپس زندگي امام  
     زمان (عج) را به چهار بخش: دوران  
     پنج ساله پيش از امامت او؛ غيبت صغرا؛ غيبت کبرا و  
     دوران ظهور او تقسيم کرده و به  
     غم و اندوه آن امام در سوگ امام حسين و شهداي کربلا  
     و فرازهايي از محنتهاي وي و  
     موانع ظهور او نيز اشاره نموده است.