بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عطر سيب  
    :نويسنده   مرکز مطالعات و تحقيقات صاحب الزمان (عج)  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن و ترجمه و شرح زيارت ناحيه مقدسه است.  
     زيارت ناحيه مقدسه، زيارتي است که  
     در آن، امام زمان (ع) به شرح واقعه کربلا پرداخته و  
     مقتل جدش امام حسين (ع) را بيان  
     کرده است. از ديدگاه نويسنده، اين مقتل حاوي  
     مهم ترين مصائب امام حسين بوده و طي آن  
     ابعاد گوناگون فاجعه کربلا تشريح شده است. در  
     مقدمه، فرازهايي از زندگاني ابا  
     عبدالله الحسين (ع) آمده است.  
     شامل متن و ترجمه و شرح زيارت ناحيه مقدسه است.  
     زيارت ناحيه مقدسه، زيارتي است که  
     در آن، امام زمان (ع) به شرح واقعه کربلا پرداخته و  
     مقتل جدش امام حسين (ع) را بيان  
     کرده است. از ديدگاه نويسنده، اين مقتل حاوي  
     مهم ترين مصائب امام حسين بوده و طي آن  
     ابعاد گوناگون فاجعه کربلا تشريح شده است. در  
     مقدمه، فرازهايي از زندگاني ابا  
     عبدالله الحسين (ع) آمده است.