بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قادتنا کيف نعرفهم  
    :نويسنده   شمشيري ميلاني، سيد محمد علي  
    :ناشر   سيد محمدعلي ميلاني  
    :تاريخ چاپ   1413هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است در جهت معرفي 12 امام شيعه. نويسنده  
     با انگيزه شناخت امامان شيعه و  
     آشنا ساختن شيعيان با سير و سلوک آنان، در ابواب  
     متعددي به معرفي آنان پرداخته است.  
     باب 37 اين مجموعه شرح زندگي و غيبت، انتظار و ظهور  
     و معرفي شخصيت امام زمان (عج)  
     است. وي ضمن اشاره به نسب امام زمان، ميلاد و اوصاف  
     جسمي او و نقل گفتار رسول خدا  
     (ص) و علماي اهل سنت از منابع خود آنها درباره امام  
     و اين که وي از فرزندان علي و  
     فاطمه (ع) است، به بحث درباره طول عمر امام و  
     انتظار پرداخته است. وي ضمن نقل  
     رواياتي از پيامبر و امام علي و ابن عباس در خصوص  
     غيبت امام و اشاره به اختلافي که  
     در چگونگي و محل غيبت او بين شيعه و اهل سنت هست،  
     اشعاري را که افرادي چون مرحوم  
     محدث نوري و سيد محسن امين در اين خصوص سروده اند  
     نقل کرده است. اشاره به برخي از  
     علائم ظهور مثل وقوع جنگ و کشتارها، خروج سفياني و  
     دجال، رواج فساد و قتل نفس زکيه  
     و نصرت او توسط حضرت عيسي (ع) مسيح، از مباحث ديگر  
     کتاب است.  
     مجموعه اي است در جهت معرفي 12 امام شيعه. نويسنده  
     با انگيزه شناخت امامان شيعه و  
     آشنا ساختن شيعيان با سير و سلوک آنان، در ابواب  
     متعددي به معرفي آنان پرداخته است.  
     باب 37 اين مجموعه شرح زندگي و غيبت، انتظار و ظهور  
     و معرفي شخصيت امام زمان (عج)  
     است. وي ضمن اشاره به نسب امام زمان، ميلاد و اوصاف  
     جسمي او و نقل گفتار رسول خدا  
     (ص) و علماي اهل سنت از منابع خود آنها درباره امام  
     و اين که وي از فرزندان علي و  
     فاطمه (ع) است، به بحث درباره طول عمر امام و  
     انتظار پرداخته است. وي ضمن نقل  
     رواياتي از پيامبر و امام علي و ابن عباس در خصوص  
     غيبت امام و اشاره به اختلافي که  
     در چگونگي و محل غيبت او بين شيعه و اهل سنت هست،  
     اشعاري را که افرادي چون مرحوم  
     محدث نوري و سيد محسن امين در اين خصوص سروده اند  
     نقل کرده است. اشاره به برخي از  
     علائم ظهور مثل وقوع جنگ و کشتارها، خروج سفياني و  
     دجال، رواج فساد و قتل نفس زکيه  
     و نصرت او توسط حضرت عيسي (ع) مسيح، از مباحث ديگر  
     کتاب است.