بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب در نگاه خورشيد  
    :نويسنده   طاهري، مرتضي  
    :ناشر   عهد  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کاوشي است در گفتارهاي امام رضا (ع) درباره امام  
     عصر (عج). نويسنده با بهره گيري  
     روايات امام رضا و نيز ديگر امامان معصوم، سعي در  
     بازشناسي شخصيت و مقام امام مهدي  
     در نگاه امام هشتم دارد. امام رضا در فراق مهدي  
     موعود اشک مي ريزد و با شنيدن نامش  
     به احترام از جاي بر مي خيزد. آن حضرت فراوان از  
     هجران و فراق امام سخن گفته اند و  
     در موارد بسياري، رأفت بي کران، نشانه ها و اخلاق  
     او را توصيف کرده اند. شرايط  
     دشوار عصر غيبت و وظايف شعيان در اين عصر و بيان  
     فلسفه انتظار و نويد به ظهور و  
     پيروزي امام مهدي، از نگاه امام رضا، از ديگر  
     مباحثي است که در اين مجموعه گرد آمده  
     است.  
     کاوشي است در گفتارهاي امام رضا (ع) درباره امام  
     عصر (عج). نويسنده با بهره گيري  
     روايات امام رضا و نيز ديگر امامان معصوم، سعي در  
     بازشناسي شخصيت و مقام امام مهدي  
     در نگاه امام هشتم دارد. امام رضا در فراق مهدي  
     موعود اشک مي ريزد و با شنيدن نامش  
     به احترام از جاي بر مي خيزد. آن حضرت فراوان از  
     هجران و فراق امام سخن گفته اند و  
     در موارد بسياري، رأفت بي کران، نشانه ها و اخلاق  
     او را توصيف کرده اند. شرايط  
     دشوار عصر غيبت و وظايف شعيان در اين عصر و بيان  
     فلسفه انتظار و نويد به ظهور و  
     پيروزي امام مهدي، از نگاه امام رضا، از ديگر  
     مباحثي است که در اين مجموعه گرد آمده  
     است.