بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علي و پايان تاريخ، آخرين امام در نگاه اولين امام  
    :نويسنده   فلسفيان، سيد عبد المجيد  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     هدف اين کتاب، بررسي ابعاد مختلف شخصيت امام زمان  
     از ديدگاه امام علي (ع) است.  
     انگيزه نويسنده، معرفي سيماي نوراني امام زمان از  
     لابه لاي سخنان امام علي است. وي  
     نخست سخنان امام علي يا آيات مربوط به موضوع را  
     مي آورد و پس از ذکر ترجمه فارسي،  
     به شرح و تحليل مطالب مي پردازد. کتاب در دو فصل  
     تنظيم شده است: نياز انسان به حجت  
     و لزوم آن؛ حجت هاي پس از پيامبر (ص).  
     هدف اين کتاب، بررسي ابعاد مختلف شخصيت امام زمان  
     از ديدگاه امام علي (ع) است.  
     انگيزه نويسنده، معرفي سيماي نوراني امام زمان از  
     لابه لاي سخنان امام علي است. وي  
     نخست سخنان امام علي يا آيات مربوط به موضوع را  
     مي آورد و پس از ذکر ترجمه فارسي،  
     به شرح و تحليل مطالب مي پردازد. کتاب در دو فصل  
     تنظيم شده است: نياز انسان به حجت  
     و لزوم آن؛ حجت هاي پس از پيامبر (ص).