بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام الحسن العسکري  
    :نويسنده   قزويني، سيد محمد کاظم  
    :ناشر   سيد محمد کاظم قزويني  
    :تاريخ چاپ   1413هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به تحليل و بررسي زندگي امام حسن عسکري و شرايط عصر  
     ايشان و معرفي اصحاب آن حضرت  
     مي پردازد. نگارنده در آغاز، به طور مختصر بحث هايي  
     را درباره ولادت، نام و  
     کنيه هاي امام، پادشاهان معاصر ايشان و تصريحات  
     ائمه پيشين بر امامت آن حضرت طرح  
     مي کند. بخش اصلي کتاب، به معرفي اصحاب امام که  
     موفق به مصاحبت با ايشان شده اند،  
     اختصاص يافته است. در اين قسمت، با استناد به کتب  
     رجال و حديث و به ترتيب حروف  
     الفبا، 263 تن از اصحاب حضرت که برخي از آنها  
     رواياتي را نيز از ايشان نقل  
     کرده اند، معرفي شده اند که از ميان آنها مي توان  
     به: ابراهيم بن ادريس، احمد بن  
     اسحاق، اسحاق الکندي، ايوب بن نوح و جابر بن يزيد  
     اشاره کرد. در فصلي از کتاب،  
     کلمات قصار امام عسکري با مضامين: تواضع، عبادت،  
     غضب و با تقواترين مردم نقل شده  
     است.  
     به تحليل و بررسي زندگي امام حسن عسکري و شرايط عصر  
     ايشان و معرفي اصحاب آن حضرت  
     مي پردازد. نگارنده در آغاز، به طور مختصر بحث هايي  
     را درباره ولادت، نام و  
     کنيه هاي امام، پادشاهان معاصر ايشان و تصريحات  
     ائمه پيشين بر امامت آن حضرت طرح  
     مي کند. بخش اصلي کتاب، به معرفي اصحاب امام که  
     موفق به مصاحبت با ايشان شده اند،  
     اختصاص يافته است. در اين قسمت، با استناد به کتب  
     رجال و حديث و به ترتيب حروف  
     الفبا، 263 تن از اصحاب حضرت که برخي از آنها  
     رواياتي را نيز از ايشان نقل  
     کرده اند، معرفي شده اند که از ميان آنها مي توان  
     به: ابراهيم بن ادريس، احمد بن  
     اسحاق، اسحاق الکندي، ايوب بن نوح و جابر بن يزيد  
     اشاره کرد. در فصلي از کتاب،  
     کلمات قصار امام عسکري با مضامين: تواضع، عبادت،  
     غضب و با تقواترين مردم نقل شده  
     است.