بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي حضرت مهدي از نگاه روح الله  
    :نويسنده   لقماني، احمد  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     توصيف وتبيين شخصيت امام مهدي (عج) و وظايف منتظران  
     در کلام امام خميني (ره) است.  
     مؤلف ضمن کاوشي در گفته هاي امام خميني، ديدگاه هاي  
     ايشان را در خصوص امام زمان و  
     انتظار وي، وظايفي را که منتظران در دوران غيبت او  
     دارند تبيين نموده است. تفسير  
     واژه عصر در سوره والعصر به امام زمان (عج)، ميلاد  
     او را عيد بزرگ انسان ها شمردن و  
     وي را ذخيره الهي دانستن براي حاکميت کامل عدالت در  
     جهان، از جمله ديدگاه هاي امام  
     است که مؤلف به شرح و تبيين آنها پرداخته است. قيام  
     براي خدا و دعا براي فرج، تقوا  
     و پارسايي پيشه کردن، و دعا، ياد و توجه به ايشان  
     نيز از جمله وظايفي است که در  
     کلام امام براي منتظران ذکر شده است.  
     توصيف وتبيين شخصيت امام مهدي (عج) و وظايف منتظران  
     در کلام امام خميني (ره) است.  
     مؤلف ضمن کاوشي در گفته هاي امام خميني، ديدگاه هاي  
     ايشان را در خصوص امام زمان و  
     انتظار وي، وظايفي را که منتظران در دوران غيبت او  
     دارند تبيين نموده است. تفسير  
     واژه عصر در سوره والعصر به امام زمان (عج)، ميلاد  
     او را عيد بزرگ انسان ها شمردن و  
     وي را ذخيره الهي دانستن براي حاکميت کامل عدالت در  
     جهان، از جمله ديدگاه هاي امام  
     است که مؤلف به شرح و تبيين آنها پرداخته است. قيام  
     براي خدا و دعا براي فرج، تقوا  
     و پارسايي پيشه کردن، و دعا، ياد و توجه به ايشان  
     نيز از جمله وظايفي است که در  
     کلام امام براي منتظران ذکر شده است.