بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   في انتظار الإمام  
    :نويسنده   فضلي، عبدالهادي  
    :ناشر   دار الأندلس  
    :تاريخ چاپ   1979م  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با بحثي درباره اصالت مهدويت، در آغاز  
     کوشيده است جهاني بودن اعتقاد به  
     ظهور يک منجي در آخر الزمان را به اثبات رسانده و  
     آن گاه مصداق فرد مورد نظر را  
     حضرت مهدي معرفي کرده و بر اعتقاد شيعيان در اين  
     خصوص مهر تأييد زده است. وي سپس  
     ويژگي هاي اخلاقي و خانوادگي امام مهدي، مانند  
     چگونگي ولادت، حسب و نسب، طول عمر، و  
     بالاخره ويژگي هاي عصر ظهور را بررسي مي کند. در  
     پايان، با بحثي درباره انتظار و  
     انواع مثبت و منفي آن، بر لزوم تشکيل حکومتي اسلامي  
     و صالح توسط نايبان ايشان در  
     عصر غيبت تاکيد مي ورزد. در پايان، شرايط زمامداران  
     عصر غيبت و چگونگي اداره حکومت  
     اسلامي و نهادهاي اجرايي و قانوني آن، معرفي شده  
     است.  
     نويسنده با بحثي درباره اصالت مهدويت، در آغاز  
     کوشيده است جهاني بودن اعتقاد به  
     ظهور يک منجي در آخر الزمان را به اثبات رسانده و  
     آن گاه مصداق فرد مورد نظر را  
     حضرت مهدي معرفي کرده و بر اعتقاد شيعيان در اين  
     خصوص مهر تأييد زده است. وي سپس  
     ويژگي هاي اخلاقي و خانوادگي امام مهدي، مانند  
     چگونگي ولادت، حسب و نسب، طول عمر، و  
     بالاخره ويژگي هاي عصر ظهور را بررسي مي کند. در  
     پايان، با بحثي درباره انتظار و  
     انواع مثبت و منفي آن، بر لزوم تشکيل حکومتي اسلامي  
     و صالح توسط نايبان ايشان در  
     عصر غيبت تاکيد مي ورزد. در پايان، شرايط زمامداران  
     عصر غيبت و چگونگي اداره حکومت  
     اسلامي و نهادهاي اجرايي و قانوني آن، معرفي شده  
     است.