بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فقهاء العدول خلفاء الرسول  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در مباني نظري ولايت فقها در عصر غيبت.  
     نويسنده با استناد به روايات  
     شيعه و به روش فقه استدلالي اماميه و بر اساس  
     ديدگاه هاي امام خميني در کتاب ولايت  
     فقيه به برسي اين اخبار از نظر دلالت پرداخته است و  
     نتيجه گرفته است که فقها، خليفه  
     رسول خدا هستند و اين خلافت نه تنها در تبليغ  
     احکام، بلکه در اقامه حدود و اداره  
     امور اجتماعي مردم است و در عصر غيبت نمي توان  
     احکام اسلام را تعطيل کرد و امور  
     مردم را به دست نااهلان سپرد.  
     پژوهشي است در مباني نظري ولايت فقها در عصر غيبت.  
     نويسنده با استناد به روايات  
     شيعه و به روش فقه استدلالي اماميه و بر اساس  
     ديدگاه هاي امام خميني در کتاب ولايت  
     فقيه به برسي اين اخبار از نظر دلالت پرداخته است و  
     نتيجه گرفته است که فقها، خليفه  
     رسول خدا هستند و اين خلافت نه تنها در تبليغ  
     احکام، بلکه در اقامه حدود و اداره  
     امور اجتماعي مردم است و در عصر غيبت نمي توان  
     احکام اسلام را تعطيل کرد و امور  
     مردم را به دست نااهلان سپرد.