بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آينده جهان و مدلهاي پيشنهادي (در ترازوي نقد)  
    :نويسنده   گلستاني، غلام نبي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - فلسفه سياسي - آينده  
    :زبان اصلي