بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شکوه فقاهت  
    :نويسنده   مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فقه و اصول - فقها - فقهاي اماميه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مقالاتي است به زبان هاي فارسي و عربي  
     پيرامون ابعاد علمي، فقهي، اخلاقي و  
     اجتماعي آيت الله بروجردي که از کتب و نشريات مختلف  
     گردآوري شده است. نيز برخي آثار  
     و تعليقات درس آيت الله بروجردي در آن ارائه گرديده  
     است.  
     مجموعه مقالاتي است به زبان هاي فارسي و عربي  
     پيرامون ابعاد علمي، فقهي، اخلاقي و  
     اجتماعي آيت الله بروجردي که از کتب و نشريات مختلف  
     گردآوري شده است. نيز برخي آثار  
     و تعليقات درس آيت الله بروجردي در آن ارائه گرديده  
     است.