بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قاطع البيان في الآيات المؤولة بصاحب الزمان  
    :نويسنده   عابدي خراساني، فضل الله  
    :ناشر   دار المرتضي  
    :تاريخ چاپ   1404هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با استناد به روايات اهل بيت (ع) و به ترتيب  
     سوره هاي قرآن، به تطبيق و تأويل  
     202 آيه قرآن به امام زمان (ع) و قيام وي پرداخته  
     است. وي ذيل هر آيه، به ذکر  
     رواياتي از مجامع روايي شيعه و توضيح و تشريح آن و  
     چگونگي تأويل و انطباق آن بر  
     امام زمان پرداخته است که از اين نظر مي توان آن را  
     کتابي جامع دانست. محور اين  
     روايات، مسئله مهدويت، امام مهدي، قيام وي، انتظار،  
     ويژگي هاي امام، ويژگي هاي  
     ياران امام، گسترش عدالت، نابودي کفر و ظلم و...  
     است.  
     مؤلف با استناد به روايات اهل بيت (ع) و به ترتيب  
     سوره هاي قرآن، به تطبيق و تأويل  
     202 آيه قرآن به امام زمان (ع) و قيام وي پرداخته  
     است. وي ذيل هر آيه، به ذکر  
     رواياتي از مجامع روايي شيعه و توضيح و تشريح آن و  
     چگونگي تأويل و انطباق آن بر  
     امام زمان پرداخته است که از اين نظر مي توان آن را  
     کتابي جامع دانست. محور اين  
     روايات، مسئله مهدويت، امام مهدي، قيام وي، انتظار،  
     ويژگي هاي امام، ويژگي هاي  
     ياران امام، گسترش عدالت، نابودي کفر و ظلم و...  
     است.