بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اختر فروزان يا کوکب دري  
    :نويسنده   مدني، محمد  
    :ناشر   نسيم شمال  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با بهره گيري از آيات و منابع روايي و تفسيري،  
     آيات نازل شده در شأن امام مهدي  
     را از ابتدا تا انتهاي قرآن، همراه با ترجمه نقل  
     مي کند و در ذيل آيات به تأويل  
     آنها از ديدگاه معصومان (ع) و تطبيق مصداق آن آيات  
     بر قيام امام مهدي مي پردازد. وي  
     در انتهاي هر بحث، اشعار برخي از شعرا مانند: سعدي،  
     عراقي، محتشم کاشاني و کمپاني  
     را نقل مي کند.  
     مؤلف با بهره گيري از آيات و منابع روايي و تفسيري،  
     آيات نازل شده در شأن امام مهدي  
     را از ابتدا تا انتهاي قرآن، همراه با ترجمه نقل  
     مي کند و در ذيل آيات به تأويل  
     آنها از ديدگاه معصومان (ع) و تطبيق مصداق آن آيات  
     بر قيام امام مهدي مي پردازد. وي  
     در انتهاي هر بحث، اشعار برخي از شعرا مانند: سعدي،  
     عراقي، محتشم کاشاني و کمپاني  
     را نقل مي کند.