بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آنچه خوبان...، شباهتهاي حضرت مهدي با انبياء سلف  
    :نويسنده   حسيني طلب، سيد حميد  
    :ناشر   مهر آوران  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره وجوه تشابه امام مهدي (ع) با  
     پيامبران پيشينمبتني بر باب چهارم  
     مکيال المکارم. نويسنده با اذعان به اين که آن چه  
     خوبان همه دارند، مهدي تنها  
     دارد، رواياتي را که بيانگر شباهت هاي امام مهدي با  
     پيامبران پيشين است جمع آوري و  
     شرح و تفسير کرده است. به بيان وي، امام مهدي در  
     زيبايي چون يوسف است و طاووس اهل  
     بهشت نام گرفته است؛ در بت شکني چون ابراهيم؛ در  
     طول عمر همچون نوح؛ در ولادت  
     استثنايي همچون عيسي و در حلم و بردباري و صبر و  
     مقاومت مانند پيامبر اسلام (ص) است  
     و تنها فردي با چنين خصوصيات است که مي تواند  
     حکومتي را بر جهان استوار کند و عدالت  
     را در پهنه زمين بگستراند و ظالمان را از هيبت خويش  
     در حيرت اندازد.  
     پژوهشي است درباره وجوه تشابه امام مهدي (ع) با  
     پيامبران پيشينمبتني بر باب چهارم  
     مکيال المکارم. نويسنده با اذعان به اين که آن چه  
     خوبان همه دارند، مهدي تنها  
     دارد، رواياتي را که بيانگر شباهت هاي امام مهدي با  
     پيامبران پيشين است جمع آوري و  
     شرح و تفسير کرده است. به بيان وي، امام مهدي در  
     زيبايي چون يوسف است و طاووس اهل  
     بهشت نام گرفته است؛ در بت شکني چون ابراهيم؛ در  
     طول عمر همچون نوح؛ در ولادت  
     استثنايي همچون عيسي و در حلم و بردباري و صبر و  
     مقاومت مانند پيامبر اسلام (ص) است  
     و تنها فردي با چنين خصوصيات است که مي تواند  
     حکومتي را بر جهان استوار کند و عدالت  
     را در پهنه زمين بگستراند و ظالمان را از هيبت خويش  
     در حيرت اندازد.