بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الإشاعة لأشراط الساعة  
    :نويسنده   برزنجي، محمد بن عبدالرسول  
    :ناشر   دار الهجرة  
    :تاريخ چاپ   1993م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به شرايط و علائم وقوع قيامت صغرا و نشانه هاي  
     آخرالزمان مي پردازد. نويسنده که خود  
     از اهل سنت است، با استناد به منابع حديثي اهل سنت  
     و با اشاره به نشانه هاي برپايي  
     قيامت، به يکي از اين شرط ها که قيام امام زمان (ع)  
     است و به ويژگي هاي آن حضرت و  
     فتنه هاي قبل از ظهور، از جمله فتنه دجال اشاره  
     مي کند. نزول عيسي (ع) به زمين،  
     خروج يأجوج و مأجوج، خروج دابة الارض، طلوع خورشيد  
     از مغرب، پيدايش دود در آسمان و  
     ويراني کعبه را از ديگر شروط قيامت مي داند.  
     به شرايط و علائم وقوع قيامت صغرا و نشانه هاي  
     آخرالزمان مي پردازد. نويسنده که خود  
     از اهل سنت است، با استناد به منابع حديثي اهل سنت  
     و با اشاره به نشانه هاي برپايي  
     قيامت، به يکي از اين شرط ها که قيام امام زمان (ع)  
     است و به ويژگي هاي آن حضرت و  
     فتنه هاي قبل از ظهور، از جمله فتنه دجال اشاره  
     مي کند. نزول عيسي (ع) به زمين،  
     خروج يأجوج و مأجوج، خروج دابة الارض، طلوع خورشيد  
     از مغرب، پيدايش دود در آسمان و  
     ويراني کعبه را از ديگر شروط قيامت مي داند.