بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آغاز مهدويت، دين و سياست در زمان رشد اسلام  
    :نويسنده   بليچ فلد، جان اولاف  
    :ناشر   بريل  
    :تاريخ چاپ   1985م  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - تاريخ  
    :زبان اصلي