بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عصاره خلقت: درباره امام زمان  
    :نويسنده   جوادي آملي، عبد الله  
    :ناشر   اسراء  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - انتظار  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف، پس از ذکر فضايل و برکات نيمه شعبان، با  
     استناد به احاديث و روايات، و تبيين  
     جايگاه امامت در مکتب تشيع و تسنن، به تبيين مسئله  
     خليفةاللهي انسان و مقام وي  
     مي پردازد و آن گاه از انتظار، آثار انتظار و ابعاد  
     مختلف آن سخن مي راند. وي با  
     بهره گيري از روايات، انسان عصر غيبت را به دو گونه  
     منتظر واقعي، و انسان گرفتار  
     جاهليت و عدم شناخت تقسيم مي کند و با توجه به  
     حديثي از امام صادق (ع) به وظايف  
     شيعه در عصر غيبت اشاره مي کند. نويسنده در بحث  
     اصحاب خاص امام معتقد است که  
     مي توان با 313 نفر، جهان را مسخر خود کرد؛ همان  
     گونه که امام خميني با دست خالي،  
     جهان را متحير خويش نمود. ضرورت شناخت امام، منافع  
     امام غايب، حکمت غيبت و اسرار  
     نهاني آن، از ديگر مباحث کتاب است.  
     مؤلف، پس از ذکر فضايل و برکات نيمه شعبان، با  
     استناد به احاديث و روايات، و تبيين  
     جايگاه امامت در مکتب تشيع و تسنن، به تبيين مسئله  
     خليفةاللهي انسان و مقام وي  
     مي پردازد و آن گاه از انتظار، آثار انتظار و ابعاد  
     مختلف آن سخن مي راند. وي با  
     بهره گيري از روايات، انسان عصر غيبت را به دو گونه  
     منتظر واقعي، و انسان گرفتار  
     جاهليت و عدم شناخت تقسيم مي کند و با توجه به  
     حديثي از امام صادق (ع) به وظايف  
     شيعه در عصر غيبت اشاره مي کند. نويسنده در بحث  
     اصحاب خاص امام معتقد است که  
     مي توان با 313 نفر، جهان را مسخر خود کرد؛ همان  
     گونه که امام خميني با دست خالي،  
     جهان را متحير خويش نمود. ضرورت شناخت امام، منافع  
     امام غايب، حکمت غيبت و اسرار  
     نهاني آن، از ديگر مباحث کتاب است.