بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عريضهنويسي به اهل بيت  
    :نويسنده   سيد نژاد، سيد صادق  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - کلام - معارف اسلامي - توسل  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     هدف اين کتاب بررسي موضوع عريضه نويسي در فرهنگ  
     اسلامي است. نويسنده مفهوم  
     عريضه نويسي را با استناد به آيات و احاديث توضيح  
     مي دهد و آن را يکي از شيوه هاي  
     خاص عرض نياز به درگاه خداوند و توسل به ائمه اطهار  
     (ع) مي داند. سپس دلايل شرعي و  
     عقلي عريضه نويسي را بررسي مي کند و مشروعيت آن را  
     به اثبات مي رساند. وي  
     نمونه هايي از عريضه نويسي برخي از علما و حکاياتي  
     در باره آن را آورده و نتايج  
     آنها را نشان داده است.  
     هدف اين کتاب بررسي موضوع عريضه نويسي در فرهنگ  
     اسلامي است. نويسنده مفهوم  
     عريضه نويسي را با استناد به آيات و احاديث توضيح  
     مي دهد و آن را يکي از شيوه هاي  
     خاص عرض نياز به درگاه خداوند و توسل به ائمه اطهار  
     (ع) مي داند. سپس دلايل شرعي و  
     عقلي عريضه نويسي را بررسي مي کند و مشروعيت آن را  
     به اثبات مي رساند. وي  
     نمونه هايي از عريضه نويسي برخي از علما و حکاياتي  
     در باره آن را آورده و نتايج  
     آنها را نشان داده است.