بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صحيح أشراط الساعة و وصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة  
    :نويسنده   شلبي، مصطفي  
    :ناشر   مکتبة السوادي  
    :تاريخ چاپ   1999م  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده به علائم و نشانه هاي آخرالزمان و برپايي  
     قيامت پرداخته است. وي با استناد  
     به آيات قرآن و روايات اهل سنت، خروج مهدي را از  
     مهم ترين علائم آخرالزمان دانسته،  
     با اشاره به اسم و نسب وي که هم نام پيامبر اسلام و  
     از نسل اوست، صفات، مکان و زمان  
     خروج وي و نزول عيسي و تأييد امام (ع) توسط وي را  
     مورد بحث قرار داده است. فتنه  
     دجال، بروز فتنه ها و جنگ ها، ظهور و علني شدن گناه  
     و فجور، خروج يأجوج و مأجوج،  
     پيدايش دود در آسمان، طلوع خورشيد از مغرب و خروج  
     دابة الارض، از جمله حوادث پيش از  
     دميده شدن در صور اسرافيل است.  
     نويسنده به علائم و نشانه هاي آخرالزمان و برپايي  
     قيامت پرداخته است. وي با استناد  
     به آيات قرآن و روايات اهل سنت، خروج مهدي را از  
     مهم ترين علائم آخرالزمان دانسته،  
     با اشاره به اسم و نسب وي که هم نام پيامبر اسلام و  
     از نسل اوست، صفات، مکان و زمان  
     خروج وي و نزول عيسي و تأييد امام (ع) توسط وي را  
     مورد بحث قرار داده است. فتنه  
     دجال، بروز فتنه ها و جنگ ها، ظهور و علني شدن گناه  
     و فجور، خروج يأجوج و مأجوج،  
     پيدايش دود در آسمان، طلوع خورشيد از مغرب و خروج  
     دابة الارض، از جمله حوادث پيش از  
     دميده شدن در صور اسرافيل است.