بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اشراط الساعة الکبري و الصغري  
    :نويسنده   شيخ، عزالدين حسين  
    :ناشر   دار الکتب العلمية  
    :تاريخ چاپ   1993م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان علائم آخر الزمان و وقوع قيامت بر اساس احاديث  
     است. هدف نويسنده، تذکر و موعظه  
     به غافل نشدن از روز آخرت و حساب الهي و صراط و  
     ميزان و ديگر عقبات آن روز است. وي  
     بر اين اساس، به علائم و نشانه هاي وقوع قيامت، از  
     جمله فرو ريختن کوه ها، تمام شدن  
     نور خورشيد، زلزله شديد زمين، با عنوان اشراط  
     الساعة الکبري پرداخته است. بر اساس  
     احاديث، پيش از وقوع قيامت کبرا، علائمي به عنوان  
     نشانه هاي قيامت صغرا که به  
     نشانه هاي آخر الزمان و ظهور امام مهدي (عج) معروف  
     هستند، به وقوع خواهد پيوست.  
     بيان علائم آخر الزمان و وقوع قيامت بر اساس احاديث  
     است. هدف نويسنده، تذکر و موعظه  
     به غافل نشدن از روز آخرت و حساب الهي و صراط و  
     ميزان و ديگر عقبات آن روز است. وي  
     بر اين اساس، به علائم و نشانه هاي وقوع قيامت، از  
     جمله فرو ريختن کوه ها، تمام شدن  
     نور خورشيد، زلزله شديد زمين، با عنوان اشراط  
     الساعة الکبري پرداخته است. بر اساس  
     احاديث، پيش از وقوع قيامت کبرا، علائمي به عنوان  
     نشانه هاي قيامت صغرا که به  
     نشانه هاي آخر الزمان و ظهور امام مهدي (عج) معروف  
     هستند، به وقوع خواهد پيوست.