بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آثار اعتقاد به امام زمان  
    :نويسنده   قندهاري، هادي  
    :ناشر   منير  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - وظايف منتظران - شناخت  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحثي درباره اعتقاد به امامت و مهدويت است.  
     نويسنده با بهره گيري از آيات و منابع  
     روايي، تاريخي و تفسيري شيعه و سني، نخست لزوم  
     اعتقاد به امامت را اثبات مي کند؛  
     سپس فرق بين اسلام و ايمان را بيان مي نمايد و در  
     ادامه، از عناويني چون توحيد عملي  
     از ديدگاه امامان معصوم، شرط قبولي اعمال، ولايت  
     اهل بيت (ع) بهترين راه تقرب به  
     خدا، معرفت امام زمان (عج)، سبب علو مقام، منتظران  
     ظهور امام مهدي و بخشي از دعاي  
     امام رضا درباره امام زمان بحث مي کند.  
     مباحثي درباره اعتقاد به امامت و مهدويت است.  
     نويسنده با بهره گيري از آيات و منابع  
     روايي، تاريخي و تفسيري شيعه و سني، نخست لزوم  
     اعتقاد به امامت را اثبات مي کند؛  
     سپس فرق بين اسلام و ايمان را بيان مي نمايد و در  
     ادامه، از عناويني چون توحيد عملي  
     از ديدگاه امامان معصوم، شرط قبولي اعمال، ولايت  
     اهل بيت (ع) بهترين راه تقرب به  
     خدا، معرفت امام زمان (عج)، سبب علو مقام، منتظران  
     ظهور امام مهدي و بخشي از دعاي  
     امام رضا درباره امام زمان بحث مي کند.