بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامامة و الإمامية  
    :نويسنده   مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا  
    :ناشر   تاسوعا  
    :تاريخ چاپ   1421هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است تطبيقي درباره امامت و برخي از عقايد و  
     ديدگاه هاي کلامي شيعه اماميه.  
     نويسنده، با استناد به آيات قرآن و روايات شيعه و  
     سني، ابتدا به ضرورت امامت در  
     جامعه و ادله امامت امام علي (ع) پرداخته و سپس به  
     فضايل و مناقب آن حضرت اشاره  
     کرده است. ديدگاه هاي شيعه درباره خداوند، پيامبر،  
     امامان، صحابه، تقيه عقايد  
     وهابيت، بني اميه و خلفا، از ديگر مباحث کتاب است.  
     مؤلف در خاتمه به بررسي ديدگاه  
     شيعه اماميه درباره امام مهدي (عج) و مباحث مهدويت  
     پرداخته است.  
     پژوهشي است تطبيقي درباره امامت و برخي از عقايد و  
     ديدگاه هاي کلامي شيعه اماميه.  
     نويسنده، با استناد به آيات قرآن و روايات شيعه و  
     سني، ابتدا به ضرورت امامت در  
     جامعه و ادله امامت امام علي (ع) پرداخته و سپس به  
     فضايل و مناقب آن حضرت اشاره  
     کرده است. ديدگاه هاي شيعه درباره خداوند، پيامبر،  
     امامان، صحابه، تقيه عقايد  
     وهابيت، بني اميه و خلفا، از ديگر مباحث کتاب است.  
     مؤلف در خاتمه به بررسي ديدگاه  
     شيعه اماميه درباره امام مهدي (عج) و مباحث مهدويت  
     پرداخته است.