بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي المنتظر و أدعياء البابية و المهدوية بين  
    :نويسنده   بکاء، سيد عدنان  
    :ناشر   الغدير  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف به استناد آراي اهل سنت اثبات مي کند که  
     اعتقاد به امام مهدي (ع) نه يک اعتقاد  
     شيعي بلکه عقيده اي اسلامي است. وي با مستندات  
     تاريخي و اسلامي به رفع شک و شبهه از  
     مسئله امام زمان (ع) مي پردازد. او به شخصيت امام  
     زمان، ولادت، غيبت، نواب، کيفيت  
     ارتباط آنها با حضرت، مقدار زمان غيبت، شرايط زمان  
     حضور و شرايط بعد از حضور اشاره  
     مي کند. نويسنده در بخشي از کتاب، ادعاي دو فرقه  
     بابيت و مهدويت را از نظر فلسفي و  
     ديني مورد تحليل قرار مي دهد و عدم تطبيق  
     انديشه هاي آنها را با مباني عقلي و ديني  
     ثابت مي کند. وي مرتبه والاي امام مهدي در علم و  
     معرفت و اوصاف و حالات آن حضرت را  
     مبين ادعاي خلاف واقع اين دو فرقه مي داند.  
     مؤلف به استناد آراي اهل سنت اثبات مي کند که  
     اعتقاد به امام مهدي (ع) نه يک اعتقاد  
     شيعي بلکه عقيده اي اسلامي است. وي با مستندات  
     تاريخي و اسلامي به رفع شک و شبهه از  
     مسئله امام زمان (ع) مي پردازد. او به شخصيت امام  
     زمان، ولادت، غيبت، نواب، کيفيت  
     ارتباط آنها با حضرت، مقدار زمان غيبت، شرايط زمان  
     حضور و شرايط بعد از حضور اشاره  
     مي کند. نويسنده در بخشي از کتاب، ادعاي دو فرقه  
     بابيت و مهدويت را از نظر فلسفي و  
     ديني مورد تحليل قرار مي دهد و عدم تطبيق  
     انديشه هاي آنها را با مباني عقلي و ديني  
     ثابت مي کند. وي مرتبه والاي امام مهدي در علم و  
     معرفت و اوصاف و حالات آن حضرت را  
     مبين ادعاي خلاف واقع اين دو فرقه مي داند.