بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فضل الله مهتدي (صبحي)  
    :نويسنده   رهگذر، رضا  
    :ناشر   دفتر نشر فرهنگ اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1373هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اعترافات صبحي درباره انحرافات عقيدتي فرقه بهاييت  
     است. وي که مدت ها منشي  
     عبدالبها، از سران فرقه بهاييه بوده، از تبليغ  
     بهاييت، سير و سياحت در شهرهاي ايران  
     و کشورهاي دنيا و رسيدن به دستگاه قرب عبدالبها و  
     سپس آگاهي وي از انحرافات بهاييان  
     و بازگشت به دامان اسلام حقيقي سخن مي گويد. وي  
     سال هاي متمادي در راديو ايران براي  
     بچه ها قصه مي گفت و آثاري ادبي از وي به جا مانده  
     است.  
     اعترافات صبحي درباره انحرافات عقيدتي فرقه بهاييت  
     است. وي که مدت ها منشي  
     عبدالبها، از سران فرقه بهاييه بوده، از تبليغ  
     بهاييت، سير و سياحت در شهرهاي ايران  
     و کشورهاي دنيا و رسيدن به دستگاه قرب عبدالبها و  
     سپس آگاهي وي از انحرافات بهاييان  
     و بازگشت به دامان اسلام حقيقي سخن مي گويد. وي  
     سال هاي متمادي در راديو ايران براي  
     بچه ها قصه مي گفت و آثاري ادبي از وي به جا مانده  
     است.