بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قاديانيه  
    :نويسنده   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  
    :مترجم   جلالي، مژگان  
    :ناشر   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - قاديانيه  
    :زبان اصلي