بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سلام! امام خوب ما  
    :نويسنده   خمسه اي، محسن  
    :ناشر   مهام  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه کوچکي است از دانستني هايي درباره امام  
     مهدي (عج) براي کودکان پيش دبستاني  
     و اول دبستان. کتاب با استفاده از ابزار بازي،  
     نقاشي و معما، در شناساندن معارفي از  
     مهدويت به کودکان سعي دارد.  
     مجموعه کوچکي است از دانستني هايي درباره امام  
     مهدي (عج) براي کودکان پيش دبستاني  
     و اول دبستان. کتاب با استفاده از ابزار بازي،  
     نقاشي و معما، در شناساندن معارفي از  
     مهدويت به کودکان سعي دارد.