بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخرين اميد  
    :نويسنده   رحيمي، مهدي  
    :ناشر   بنياد بعثت  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستان امامت امام مهدي (عج) و ادعاي دروغين جعفر،  
     عموي ايشان است که براي کودکان  
     سامان يافته است. کارواني از قم براي پرداخت وجوهات  
     به سامرا آمده است. امام عسکري  
     (ع) وفات يافته و اکنون سرپرست کاروان بايد وجوهات  
     را به امام جانشين تحويل دهد و  
     اين کار، مستلزم آن است که نشانه اي از امام ببيند.  
     جعفر، ادعاي جانشيني دارد اما  
     هيچ يک از پرسش هاي کاروانيان را نتوانست پاسخ  
     گويد. و کاروان نااميدانه باز مي گشت  
     که پيک امام (عج) رسيد و...  
     داستان امامت امام مهدي (عج) و ادعاي دروغين جعفر،  
     عموي ايشان است که براي کودکان  
     سامان يافته است. کارواني از قم براي پرداخت وجوهات  
     به سامرا آمده است. امام عسکري  
     (ع) وفات يافته و اکنون سرپرست کاروان بايد وجوهات  
     را به امام جانشين تحويل دهد و  
     اين کار، مستلزم آن است که نشانه اي از امام ببيند.  
     جعفر، ادعاي جانشيني دارد اما  
     هيچ يک از پرسش هاي کاروانيان را نتوانست پاسخ  
     گويد. و کاروان نااميدانه باز مي گشت  
     که پيک امام (عج) رسيد و...