بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فصلها چشم به راه  
    :نويسنده   فخاري، عبد الحسين  
    :ناشر   زيتون  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   8  

شرح موضوعات کتاب
     داستاني است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (ع). نويسنده با بهره گيري از  
     ادبيات داستاني، در تلاش است تا مفهوم انتظار و  
     نتايج آن و وظايف و منتظران را به  
     کودکان بياموزد. داستان از زبان فصول چهارگانه سال  
     بيان شده است که هر يک خويشتن را  
     موقعيتي مناسب براي فصل ظهور مي داند.  
     داستاني است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (ع). نويسنده با بهره گيري از  
     ادبيات داستاني، در تلاش است تا مفهوم انتظار و  
     نتايج آن و وظايف و منتظران را به  
     کودکان بياموزد. داستان از زبان فصول چهارگانه سال  
     بيان شده است که هر يک خويشتن را  
     موقعيتي مناسب براي فصل ظهور مي داند.