بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طلوع خورشيد (انوار هدايت امام مهدي)  
    :نويسنده   مسجد جامعي، زهره  
    :ناشر   سيماي فرهنگ  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي