بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب دوازدهم  
    :نويسنده   ملا محمدي، مجيد  
    :ناشر   عروج انديشه  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه 3 داستان درباره امام عصر و تشرف يافتگان به  
     محضر ايشان است که براي استفاده  
     نوجوانان سامان يافته است. اين داستان ها بازنوشته  
     و گزيده اي است از کتاب برکات  
     حضرت ولي عصر که خلاصه کتاب العبقري الحسان مرحوم  
     نهاوندي است. راز انار سرخ، آفتاب  
     دوازدهم، به خاطر آن فتوا، عناوين اين 3 داستان  
     است.  
     مجموعه 3 داستان درباره امام عصر و تشرف يافتگان به  
     محضر ايشان است که براي استفاده  
     نوجوانان سامان يافته است. اين داستان ها بازنوشته  
     و گزيده اي است از کتاب برکات  
     حضرت ولي عصر که خلاصه کتاب العبقري الحسان مرحوم  
     نهاوندي است. راز انار سرخ، آفتاب  
     دوازدهم، به خاطر آن فتوا، عناوين اين 3 داستان  
     است.