بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فخر نرگس  
    :نويسنده   نشر مولود کعبه  
    :ناشر   مولود کعبه  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است در معرفي شخصيت امام مهدي (ع) به  
     کودکان. نويسنده با استفاده از زبان  
     شعر، داستان، نقاشي، معما و... در تلاش است تا  
     نمايي از سيماي امام مهدي و شخصيت  
     ايشان را به کودکان ارائه دهد. داستان تولد امام و  
     ملاقات پدر شيخ صدوق با امام و  
     نيز اشعاري درباره امام، از مطالب کتاب است. در  
     پايان چند پرسش مطرح شده که کودکان  
     بايد با توجه به متن به آنها پاسخ گويند.  
     مجموعه اي است در معرفي شخصيت امام مهدي (ع) به  
     کودکان. نويسنده با استفاده از زبان  
     شعر، داستان، نقاشي، معما و... در تلاش است تا  
     نمايي از سيماي امام مهدي و شخصيت  
     ايشان را به کودکان ارائه دهد. داستان تولد امام و  
     ملاقات پدر شيخ صدوق با امام و  
     نيز اشعاري درباره امام، از مطالب کتاب است. در  
     پايان چند پرسش مطرح شده که کودکان  
     بايد با توجه به متن به آنها پاسخ گويند.