بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شميم بهاران  
    :نويسنده   ويراسته ي: تاجري، حسن  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با بهره گيري از ادبيات داستاني، در تلاش  
     است کودکان و نوجوانان را با  
     مفهوم انتظار و زواياي تلخ و شيرين آن آشنا سازد.  
     داستان، روايت دختري شميم نام است  
     که به عموي خويش که در سفر است، بسيار عشق مي ورزد  
     و منتظر بازگشت اوست و در تلاش  
     است تا کارهايي انجام دهد که عمو آن کارها را دوست  
     دارد.  
     نويسنده با بهره گيري از ادبيات داستاني، در تلاش  
     است کودکان و نوجوانان را با  
     مفهوم انتظار و زواياي تلخ و شيرين آن آشنا سازد.  
     داستان، روايت دختري شميم نام است  
     که به عموي خويش که در سفر است، بسيار عشق مي ورزد  
     و منتظر بازگشت اوست و در تلاش  
     است تا کارهايي انجام دهد که عمو آن کارها را دوست  
     دارد.