بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آشنايي با امام زمان  
    :نويسنده   امين، سيد محسن  
    :مترجم   انتشارات طور  
    :ناشر   طور  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرحي درباره زندگاني حضرت ولي عصر (عج) است. در اين  
     کتاب که ترجمه بخشي از جلد چهارم دائرة المعارف  
     اعيان الشيعه است، نويسنده براي آشنايي مخاطبين با  
     ابعاد شخصيتي حضرت مهدي، به طور مختصر به شرح و  
     تفسير روايات پرداخته و پژوهش خود را بر پايه روايات  
     معصومين (ع) و اسناد معتبر تاريخي بنا نهاده است.  
     کتاب مشتمل بر 8 فصل مي باشد که عبارتند از: 1.  
     ويژگي ها: بررسي خلق و خو، شمايل و ميلاد حضرت و نهي  
     از نام ايشان؛ 2. غيبت: بررسي غيبت صغرا و کبرا،  
     نواب خاص مدعيان مقام نيابت؛ 3. شباهت  
     شرحي درباره زندگاني حضرت ولي عصر (عج) است. در اين  
     کتاب که ترجمه بخشي از جلد چهارم دائرة المعارف  
     اعيان الشيعه است، نويسنده براي آشنايي مخاطبين با  
     ابعاد شخصيتي حضرت مهدي، به طور مختصر به شرح و  
     تفسير روايات پرداخته و پژوهش خود را بر پايه روايات  
     معصومين (ع) و اسناد معتبر تاريخي بنا نهاده است.  
     کتاب مشتمل بر 8 فصل مي باشد که عبارتند از: 1.  
     ويژگي ها: بررسي خلق و خو، شمايل و ميلاد حضرت و نهي  
     از نام ايشان؛ 2. غيبت: بررسي غيبت صغرا و کبرا،  
     نواب خاص مدعيان مقام نيابت؛ 3. شباهت