بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اعيان الشيعة  
    :نويسنده   امين، سيد محسن  
    :ناشر   دار التعارف للمطبوعات  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در تاريخ زندگاني امام مهدي (عج)، غيبت  
     و ظهور، اثبات مهدويت، دفع شبهات منکرين همراه با  
     بيان علائم ظهور حضرت با استناد به منابع شيعه و  
     سني. اين کتاب بخشي از دايرةالمعارف اعيان الشيعه  
     مربوط به زندگي نامه بزرگان شيعه است که جهت اشتمال  
     بر زندگي امام عصر مستقلا به چاپ رسيده است. مؤلف پس  
     از مروري بر زندگي امام (ع) 6 تن از سفيران دروغين  
     وي را شمرده و سپس به ذکر دلايل امامت وي پرداخته  
     است.  
     بدين سبب روايات بسياري مبني بر وجود مهدي، حقانيت  
     و ظهور وي در آخرالزمان به نقل از منابع روايي اهل  
     سنت آورده، پس از آن به روايات شيعه پرداخته و  
     بشارت هاي ائمه درباره مهدي را ذکر کرده و براي  
     توجيه غيبت طولاني امام، به غيبت هاي انبياي پيشين  
     استناد جسته است و پس از پاسخ گويي به 11 شبهه و  
     اشکال درباره مسئله مهدويت، علماي سني مذهب را که  
     موافق شيعه و مسئله مهدي (ع) هستند معرفي و در پايان  
     علائم ظهور حضرت را با استفاده از روايات شيعه و  
     سني ذکر کرده است.  
     پژوهشي است در تاريخ زندگاني امام مهدي (عج)، غيبت  
     و ظهور، اثبات مهدويت، دفع شبهات منکرين همراه با  
     بيان علائم ظهور حضرت با استناد به منابع شيعه و  
     سني. اين کتاب بخشي از دايرةالمعارف اعيان الشيعه  
     مربوط به زندگي نامه بزرگان شيعه است که جهت اشتمال  
     بر زندگي امام عصر مستقلا به چاپ رسيده است. مؤلف پس  
     از مروري بر زندگي امام (ع) 6 تن از سفيران دروغين  
     وي را شمرده و سپس به ذکر دلايل امامت وي پرداخته  
     است.  
     بدين سبب روايات بسياري مبني بر وجود مهدي، حقانيت  
     و ظهور وي در آخرالزمان به نقل از منابع روايي اهل  
     سنت آورده، پس از آن به روايات شيعه پرداخته و  
     بشارت هاي ائمه درباره مهدي را ذکر کرده و براي  
     توجيه غيبت طولاني امام، به غيبت هاي انبياي پيشين  
     استناد جسته است و پس از پاسخ گويي به 11 شبهه و  
     اشکال درباره مسئله مهدويت، علماي سني مذهب را که  
     موافق شيعه و مسئله مهدي (ع) هستند معرفي و در پايان  
     علائم ظهور حضرت را با استفاده از روايات شيعه و  
     سني ذکر کرده است.