بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي امام مهدي  
    :نويسنده   طباطبائي نسب، سيد محمد رضا  
    :ناشر   دبيرخانه دايمي اجلاس حضرت مهدي (عج)  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است براي اثبات مهدويت، حيات ظاهري امام (عج)  
     و مبحث غيبت و ظهور که براي  
     بهره گيري جوانان و تصحيح عقايد آنان در اين باره  
     نگاشته شده است. مؤلف، نخست براي  
     اثبات اصل مهدويت، به شمه اي از زندگاني امام (ع)،  
     نظرات اهل سنت و شيعه درباره وي،  
     تشرف يافتگان به محضر وي و کتاب هايي که پيش از  
     ولادت امام تاليف شده اند، اشاره  
     کرده است؛ سپس به مقوله غيبت، علل و فوايد آن، نواب  
     و وظايف آنان، مدعيان دروغين  
     مهدويت پرداخته و در ادامه، مطالب خود را با مبحث  
     حکومت و ظهور امام (ع)، انتظار  
     فرج و ثمرات آن، شرايط ظهور، علائم ظهور و ياران  
     امام و ويژگي هاي آنها به پايان  
     برده است.  
     تلاشي است براي اثبات مهدويت، حيات ظاهري امام (عج)  
     و مبحث غيبت و ظهور که براي  
     بهره گيري جوانان و تصحيح عقايد آنان در اين باره  
     نگاشته شده است. مؤلف، نخست براي  
     اثبات اصل مهدويت، به شمه اي از زندگاني امام (ع)،  
     نظرات اهل سنت و شيعه درباره وي،  
     تشرف يافتگان به محضر وي و کتاب هايي که پيش از  
     ولادت امام تاليف شده اند، اشاره  
     کرده است؛ سپس به مقوله غيبت، علل و فوايد آن، نواب  
     و وظايف آنان، مدعيان دروغين  
     مهدويت پرداخته و در ادامه، مطالب خود را با مبحث  
     حکومت و ظهور امام (ع)، انتظار  
     فرج و ثمرات آن، شرايط ظهور، علائم ظهور و ياران  
     امام و ويژگي هاي آنها به پايان  
     برده است.