بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آثار و فوايد وجودي امام عصر در زمان غيبت  
    :نويسنده   مصباح يزدي، محمد تقي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مطالبي است در مقام، برکات و نقش امام در تکوين و  
     تشريع. گوينده پس از اظهار جهل و  
     عجز از معرفت وجود با عظمت امام (عج)، مسئله  
     امام شناسي را امر مهمي مي داند که  
     تاکنون در آن زمينه کوتاهي شده است. وي سپس قطعاتي  
     از ادعيه و مناجات هايي را که در  
     وصف ائمه وارد شده مي خواند که در تک تک فرازها،  
     دوري و عدم معرفت و نيز جهل انسان  
     را در شناخت امامان بيان شده است. اثرات توسل به  
     امامان براي شيعه و سني، آفات  
     تساهل و تسامح و مسئله تشکيک در مقدسات، از ديگر  
     مطالب گوينده است.  
     مطالبي است در مقام، برکات و نقش امام در تکوين و  
     تشريع. گوينده پس از اظهار جهل و  
     عجز از معرفت وجود با عظمت امام (عج)، مسئله  
     امام شناسي را امر مهمي مي داند که  
     تاکنون در آن زمينه کوتاهي شده است. وي سپس قطعاتي  
     از ادعيه و مناجات هايي را که در  
     وصف ائمه وارد شده مي خواند که در تک تک فرازها،  
     دوري و عدم معرفت و نيز جهل انسان  
     را در شناخت امامان بيان شده است. اثرات توسل به  
     امامان براي شيعه و سني، آفات  
     تساهل و تسامح و مسئله تشکيک در مقدسات، از ديگر  
     مطالب گوينده است.