بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت امام عصر  
    :نويسنده   مولوي نيا، محمد جواد  
    :ناشر   امام عصر(عج)  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بررسي مباحثي درباره مهدويت، مهدويت در منابع  
     اهل سنت، و فوايد و آثار وجودي  
     امام زمان (عج) در دوران غيبت مي پردازد. نويسنده  
     با استناد به آيات قرآن و روايات  
     شيعه و اهل سنت اين اثر را تدوين کرده است. برخي از  
     مطالب کتاب عبارت اند از: غيبت  
     صغرا و کبرا، نواب خاص و وظايف و فعاليت هاي آنان،  
     نشانه هاي پيش از ظهور حضرت،  
     امامت در مکتب شيعه، وظايف شيعيان در دوران غيبت، و  
     موقعيت دانشمندان و زمامداران  
     در آخر الزمان.  
     به بررسي مباحثي درباره مهدويت، مهدويت در منابع  
     اهل سنت، و فوايد و آثار وجودي  
     امام زمان (عج) در دوران غيبت مي پردازد. نويسنده  
     با استناد به آيات قرآن و روايات  
     شيعه و اهل سنت اين اثر را تدوين کرده است. برخي از  
     مطالب کتاب عبارت اند از: غيبت  
     صغرا و کبرا، نواب خاص و وظايف و فعاليت هاي آنان،  
     نشانه هاي پيش از ظهور حضرت،  
     امامت در مکتب شيعه، وظايف شيعيان در دوران غيبت، و  
     موقعيت دانشمندان و زمامداران  
     در آخر الزمان.