بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي أمل الشعوب  
    :نويسنده   صفار، حسن موسي  
    :ناشر   اعلمي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است کوتاه در اثبات ظهور و حکومت مهدي موعود  
     (عج) و رفع شبهات مخالفين در  
     ولادت مهدي با استناد به آيات و احاديث و ذکر آثار  
     وجودي آن حضرت. به نظر مؤلف، با  
     مطالعه آياتي از قرآن که وعده خلافت و وراثت زمين  
     به مستضعفين و بندگان خاص خدا را  
     داده، معلوم مي شود که چنين حکومتي حق است و از  
     طرفي در تاريخ سراغ نداريم که چنين  
     حکومتي واقع شده باشد؛ پس بايد منتظر آن بود و آن،  
     همان حکومت مهدي (ع) است. وي به  
     اوضاع سخت و تاريک پيش از غيبت صغرا اشاره و ولادت  
     امام را با استفاده از احاديث و  
     کلام مورخين بيان مي کند و در پايان، پس از طرح بحث  
     انتظار، وظيفه مؤمنين را تحصيل  
     و کسب معارف الهي، تزکيه نفس، آمادگي براي جهاد با  
     دشمن و آمادگي براي همراهي با  
     امام (ع) ذکر مي کند.  
     پژوهشي است کوتاه در اثبات ظهور و حکومت مهدي موعود  
     (عج) و رفع شبهات مخالفين در  
     ولادت مهدي با استناد به آيات و احاديث و ذکر آثار  
     وجودي آن حضرت. به نظر مؤلف، با  
     مطالعه آياتي از قرآن که وعده خلافت و وراثت زمين  
     به مستضعفين و بندگان خاص خدا را  
     داده، معلوم مي شود که چنين حکومتي حق است و از  
     طرفي در تاريخ سراغ نداريم که چنين  
     حکومتي واقع شده باشد؛ پس بايد منتظر آن بود و آن،  
     همان حکومت مهدي (ع) است. وي به  
     اوضاع سخت و تاريک پيش از غيبت صغرا اشاره و ولادت  
     امام را با استفاده از احاديث و  
     کلام مورخين بيان مي کند و در پايان، پس از طرح بحث  
     انتظار، وظيفه مؤمنين را تحصيل  
     و کسب معارف الهي، تزکيه نفس، آمادگي براي جهاد با  
     دشمن و آمادگي براي همراهي با  
     امام (ع) ذکر مي کند.