بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصالت مهدويت و شخصيت وجودي امام مهدي از تولد تا غيبت  
    :نويسنده   زرين چيان، عليرضا  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزارشي است از تاريخ زندگاني امام مهدي (عج) و  
     شبهات موجود درباره مهدويت. نويسنده  
     ضمن ذکر اسامي و القاب آن حضرت، به تطبيق آيات قرآن  
     بر آن حضرت و سپس به تأليفات  
     دانشمندان شيعه و اهل سنت درباره ايشان مي پردازد.  
     وي در اين اثر به تورات، انجيل و  
     زبور و آيين زردشت به آن منجي اشاره کرده و سپس به  
     شبهاتي در اين باره از جمله  
     طولاني بودن عمر امام پاسخ داده و بر رد مدعيان  
     دروغين مهدويت همت گمارده است.  
     گزارشي است از تاريخ زندگاني امام مهدي (عج) و  
     شبهات موجود درباره مهدويت. نويسنده  
     ضمن ذکر اسامي و القاب آن حضرت، به تطبيق آيات قرآن  
     بر آن حضرت و سپس به تأليفات  
     دانشمندان شيعه و اهل سنت درباره ايشان مي پردازد.  
     وي در اين اثر به تورات، انجيل و  
     زبور و آيين زردشت به آن منجي اشاره کرده و سپس به  
     شبهاتي در اين باره از جمله  
     طولاني بودن عمر امام پاسخ داده و بر رد مدعيان  
     دروغين مهدويت همت گمارده است.