بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصالة المهدوية في الإسلام في نظر أهل السنة و الجماعة  
    :نويسنده   فقيه ايماني، مهدي  
    :مترجم   مهري، سيد محمد رضا  
    :ناشر   مؤسسه معارف اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1420هـ.ق  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کوششي است براي اثبات مهدويت و تأييد آن از ديدگاه  
     اهل سنت. مؤلف به خاطر اين که  
     تأييد اهل سنت را بزرگ ترين دليل حقانيت مهدويت  
     مي داند، به جمع آوري آرا و  
     ديدگاه هاي آنها پرداخته است. وي حديث من مات و لم  
     يعرف امام زمانه... را که به طور  
     صحيح و متواتر از طريق اهل سنت روايت شده، بهترين  
     دليل اثبات مهدويت دانسته و از 60  
     منبع اهل سنت اين حديث را نقل کرده است؛ سپس نام  
     112 نفر از علماي اهل سنت که روايت  
     مربوط به مهدي را قبول دارند ذکر و در پايان،  
     کتاب شناسي 159 اثر درباره امام مهدي  
     (عج) از علماي اهل سنت را آورده است.  
     کوششي است براي اثبات مهدويت و تأييد آن از ديدگاه  
     اهل سنت. مؤلف به خاطر اين که  
     تأييد اهل سنت را بزرگ ترين دليل حقانيت مهدويت  
     مي داند، به جمع آوري آرا و  
     ديدگاه هاي آنها پرداخته است. وي حديث من مات و لم  
     يعرف امام زمانه... را که به طور  
     صحيح و متواتر از طريق اهل سنت روايت شده، بهترين  
     دليل اثبات مهدويت دانسته و از 60  
     منبع اهل سنت اين حديث را نقل کرده است؛ سپس نام  
     112 نفر از علماي اهل سنت که روايت  
     مربوط به مهدي را قبول دارند ذکر و در پايان،  
     کتاب شناسي 159 اثر درباره امام مهدي  
     (عج) از علماي اهل سنت را آورده است.