بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سلام بر پرچم افراشته  
    :نويسنده   بحريني، سيد مجتبي  
    :ناشر   منير  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت آل ياسين  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     شرحي است بر يکي از زيارت هاي مشهور امام مهدي، به  
     نام زيارت آل ياسين. نگارنده  
     نخست به ذکر منابع زيارت مي پردازد و بحثي را در  
     راستاي آشنايي با راوي اين زيارات  
     ارائه مي کند. در ادامه، خصوصيات و ترکيب اجمالي و  
     نمود و نماي زيارت را تشريح  
     مي کند و متن يک يک سلام هاي موجود در اين زيارت را  
     با استناد به روايات معصومين و  
     اشعار عربي و فارسي شرح مي دهد.  
     شرحي است بر يکي از زيارت هاي مشهور امام مهدي، به  
     نام زيارت آل ياسين. نگارنده  
     نخست به ذکر منابع زيارت مي پردازد و بحثي را در  
     راستاي آشنايي با راوي اين زيارات  
     ارائه مي کند. در ادامه، خصوصيات و ترکيب اجمالي و  
     نمود و نماي زيارت را تشريح  
     مي کند و متن يک يک سلام هاي موجود در اين زيارت را  
     با استناد به روايات معصومين و  
     اشعار عربي و فارسي شرح مي دهد.