بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طول عمر امام زمانه بنظر علوم و اديان  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :مترجم   جاروي، اثير  
    :ناشر   ولي عصر(عج)  
    :تاريخ چاپ   1408هـ.ق  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است براي اثبات امکان حيات طولاني امام مهدي  
     (عج). نويسنده مي کوشد با  
     استناد به يافته هاي علوم تجربي، به ويژه پزشکي و  
     زيست شناسي، راز زندگي جاودان و  
     جواني پايدار را بيان کند. وي براي اين کار، منابع  
     متعددي از قبيل: آثار روايي وتفاسير، عهدين،  
     روزنامه ها و مجلات را بررسي مي کند. وي علت مرگ را  
     ناآگاهي و قتل  
     ذکر کرده و جواني پايدار را منوط به عواملي نظير  
     آرامش رواني، عوامل ارثي، غذا، آب  
     و هوا، و عدم استعمال دخانيات و مسکرات مي داند.  
     مؤلف با ذکر نام پيشينياني که عمر  
     طولاني داشتند، مانند حضرت نوح و خضر، آنها را  
     نمونه هاي واضح براي اثبات امکان  
     طويل العمر بودن بر مي شمارد و معجزات انبيا،  
     مانند: احياي مردگان توسط عيسي (ع) را  
     نقل مي کند و به اين نتيجه مي رسد که امام به راز  
     مرگ و حيات آشناست. مؤلف کوشيده  
     است با شيوه اي مستند، اثري جامع با سبکي روان و  
     آسان ارائه دهد. مترجم، نويسنده را  
     مؤلف آثار متعدد و صاحب نظر در مباحث مهدويت معرفي  
     کرده است.  
     پژوهشي است براي اثبات امکان حيات طولاني امام مهدي  
     (عج). نويسنده مي کوشد با  
     استناد به يافته هاي علوم تجربي، به ويژه پزشکي و  
     زيست شناسي، راز زندگي جاودان و  
     جواني پايدار را بيان کند. وي براي اين کار، منابع  
     متعددي از قبيل: آثار روايي وتفاسير، عهدين،  
     روزنامه ها و مجلات را بررسي مي کند. وي علت مرگ را  
     ناآگاهي و قتل  
     ذکر کرده و جواني پايدار را منوط به عواملي نظير  
     آرامش رواني، عوامل ارثي، غذا، آب  
     و هوا، و عدم استعمال دخانيات و مسکرات مي داند.  
     مؤلف با ذکر نام پيشينياني که عمر  
     طولاني داشتند، مانند حضرت نوح و خضر، آنها را  
     نمونه هاي واضح براي اثبات امکان  
     طويل العمر بودن بر مي شمارد و معجزات انبيا،  
     مانند: احياي مردگان توسط عيسي (ع) را  
     نقل مي کند و به اين نتيجه مي رسد که امام به راز  
     مرگ و حيات آشناست. مؤلف کوشيده  
     است با شيوه اي مستند، اثري جامع با سبکي روان و  
     آسان ارائه دهد. مترجم، نويسنده را  
     مؤلف آثار متعدد و صاحب نظر در مباحث مهدويت معرفي  
     کرده است.