بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شمس المغرب  
    :نويسنده   حکيمي، محمد رضا  
    :مترجم   آل حيدر، حيدر  
    :ناشر   الدار الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1988م  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده به موضوعات مختلفي درباره امام زمان (ع) از  
     جمله ولادت، سيره، غيبت، نواب  
     خاص و عام، بشارت کتاب هاي آسماني، مهدي در منابع  
     اهل تسنن و تشيع، مهدي در قرآن،  
     مهدويت در ديدگاه فلاسفه و عرفا، طول عمر امام از  
     ديدگاه علوم تجربي، انتظار و  
     فلسفه آن پرداخته است. مؤلف که خود از شخصيت هاي  
     بزرگ فرهنگي کشور است، در اين  
     مجموعه مباحث فوق را با بياني علمي و حماسي، بررسي  
     و اثبات نموده است و مي توان اين  
     اثر را کتابي جامع درباره امام مهدي دانست. نويسنده  
     در ضمن به کتاب شناسي توصيفي  
     درباره امام مهدي پرداخته است.  
     نويسنده به موضوعات مختلفي درباره امام زمان (ع) از  
     جمله ولادت، سيره، غيبت، نواب  
     خاص و عام، بشارت کتاب هاي آسماني، مهدي در منابع  
     اهل تسنن و تشيع، مهدي در قرآن،  
     مهدويت در ديدگاه فلاسفه و عرفا، طول عمر امام از  
     ديدگاه علوم تجربي، انتظار و  
     فلسفه آن پرداخته است. مؤلف که خود از شخصيت هاي  
     بزرگ فرهنگي کشور است، در اين  
     مجموعه مباحث فوق را با بياني علمي و حماسي، بررسي  
     و اثبات نموده است و مي توان اين  
     اثر را کتابي جامع درباره امام مهدي دانست. نويسنده  
     در ضمن به کتاب شناسي توصيفي  
     درباره امام مهدي پرداخته است.