بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سخني چند در غيبت امام زمان  
    :نويسنده   صالحي آذري، محمد  
    :تاريخ چاپ   1352هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره مسئله غيبت در طول قرون متمادي از  
     زمان ادريس پيامبر تا عصر کنوني  
     است. نويسنده به اين منظور نخست به بررسي مفهوم  
     غيبت پرداخته و غيبت تعدادي از  
     انبيا را به اثبات رسانده است. عناوين ديگر کتاب به  
     اين شرح است: مسئله غيبت پيش از  
     تولد حضرت، کتاب هاي غيبت پيش از ولادت امام زمان  
     (عج)، رسوخ اعتقاد به غيبت در  
     افکار مردم، امام زمان غايب مي شود، کتاب هاي غيبت  
     پس از امام حسن عسکري (ع)، در  
     انتظار امام زمان و فرجام غيبت حضرت. نويسنده نتيجه  
     مي گيرد که غيبت مهدي برنامه اي  
     از پيش تعيين شده بوده و معلول عواملي چون گناهان  
     مردم و تهديد شدن جان وي توسط  
     کفار و فاسقان است.  
     پژوهشي درباره مسئله غيبت در طول قرون متمادي از  
     زمان ادريس پيامبر تا عصر کنوني  
     است. نويسنده به اين منظور نخست به بررسي مفهوم  
     غيبت پرداخته و غيبت تعدادي از  
     انبيا را به اثبات رسانده است. عناوين ديگر کتاب به  
     اين شرح است: مسئله غيبت پيش از  
     تولد حضرت، کتاب هاي غيبت پيش از ولادت امام زمان  
     (عج)، رسوخ اعتقاد به غيبت در  
     افکار مردم، امام زمان غايب مي شود، کتاب هاي غيبت  
     پس از امام حسن عسکري (ع)، در  
     انتظار امام زمان و فرجام غيبت حضرت. نويسنده نتيجه  
     مي گيرد که غيبت مهدي برنامه اي  
     از پيش تعيين شده بوده و معلول عواملي چون گناهان  
     مردم و تهديد شدن جان وي توسط  
     کفار و فاسقان است.