بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه غيبت و علائم ظهور سرور عالميان و امام زمان و پاد  
    :نويسنده   جزائري، سيد محمد حسن  
    :موضوع   غيبت - ظهور - نشانه هاي ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مباحثي است در غيبت و طول عمر امام عصر  
     (عج). اين مباحث تقريرات و دروس  
     نويسنده است که به مناسبت نيمه شعبان 1373 هجري  
     تدوين شده است. نويسنده نخست به  
     حکمت غيبت امام زمان مي پردازد و پيش گويي هاي  
     پيامبر گرامي (ص) را درباره امام  
     زمان بيان مي کند. وي يکي از حکمت هاي غيبت را  
     هماهنگ شدن علم و حق مطلق و نيز  
     هماهنگي با آن رهبر الهي مي داند. وي آن گاه از عمر  
     طولاني امام زمان سخن گفته، به  
     اثبات آن با بهره گيري از يافته هاي علمي دانشمندان  
     و تاريخ مي پردازد و نظرات  
     مختلف در اين زمينه را نقد و بررسي مي کند. در  
     پايان، مبحث کوتاهي درباره ياران  
     امام و سلاح آنان آمده است.  
     مجموعه مباحثي است در غيبت و طول عمر امام عصر  
     (عج). اين مباحث تقريرات و دروس  
     نويسنده است که به مناسبت نيمه شعبان 1373 هجري  
     تدوين شده است. نويسنده نخست به  
     حکمت غيبت امام زمان مي پردازد و پيش گويي هاي  
     پيامبر گرامي (ص) را درباره امام  
     زمان بيان مي کند. وي يکي از حکمت هاي غيبت را  
     هماهنگ شدن علم و حق مطلق و نيز  
     هماهنگي با آن رهبر الهي مي داند. وي آن گاه از عمر  
     طولاني امام زمان سخن گفته، به  
     اثبات آن با بهره گيري از يافته هاي علمي دانشمندان  
     و تاريخ مي پردازد و نظرات  
     مختلف در اين زمينه را نقد و بررسي مي کند. در  
     پايان، مبحث کوتاهي درباره ياران  
     امام و سلاح آنان آمده است.