بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آيات الحجة  
    :نويسنده   آقازاده، نجف  
    :مترجم   آقازاده، نجف  
    :ناشر   نجف آقازاده  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه و تفسير کوتاه آيات قرآني است که درباره امام  
     مهدي (عج) تأويل شده است.  
     نويسنده بيش از 120 آيه در قرآن را در شأن امام  
     مهدي مي داند و با بهره گيري روايات  
     معصومان (ع) دست به ترجمه و تفسير کوتاه آن زده  
     است.  
     ترجمه و تفسير کوتاه آيات قرآني است که درباره امام  
     مهدي (عج) تأويل شده است.  
     نويسنده بيش از 120 آيه در قرآن را در شأن امام  
     مهدي مي داند و با بهره گيري روايات  
     معصومان (ع) دست به ترجمه و تفسير کوتاه آن زده  
     است.