بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيره عملي اهل بيت: حضرت امام مهدي  
    :نويسنده   ارفع، سيد کاظم  
    :ناشر   فيض کاشاني  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   8  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه مطالبي است درباره امام زمان (عج) و نايبان  
     آن حضرت و علايم ظهور و وظايف  
     منتظران. نويسنده با هدف آشنايي جوانان با امام  
     زمان و نظام ولايي او، با بهره گيري  
     از منابع اسلامي، نخست ولادت، شمايل و سيره عملي  
     ايشان را شرح و از استغاثه به او و  
     انتظار فرج به عنوان وظايف منتظران ياد کرده است.  
     وي پس از آن، به معرفي 4 نايب خاص  
     او در غيبت صغرا پرداخته است و با استفاده از  
     روايات، 59 علامت از علائم ظهور و  
     برخي از حوادثي را که هنگام قيام امام (ع) به وقوع  
     خواهد پيوست، نگاشته است. در  
     پايان، زندگي در عصر قائم و موقعيت شيعه در آن  
     دوران را تبيين کرده است.  
     ارايه مطالبي است درباره امام زمان (عج) و نايبان  
     آن حضرت و علايم ظهور و وظايف  
     منتظران. نويسنده با هدف آشنايي جوانان با امام  
     زمان و نظام ولايي او، با بهره گيري  
     از منابع اسلامي، نخست ولادت، شمايل و سيره عملي  
     ايشان را شرح و از استغاثه به او و  
     انتظار فرج به عنوان وظايف منتظران ياد کرده است.  
     وي پس از آن، به معرفي 4 نايب خاص  
     او در غيبت صغرا پرداخته است و با استفاده از  
     روايات، 59 علامت از علائم ظهور و  
     برخي از حوادثي را که هنگام قيام امام (ع) به وقوع  
     خواهد پيوست، نگاشته است. در  
     پايان، زندگي در عصر قائم و موقعيت شيعه در آن  
     دوران را تبيين کرده است.