بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سوگند به نور شبتاب  
    :نويسنده   بحريني، سيد مجتبي  
    :ناشر   منير  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - ايام - شعبان - دعاها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه و شرح دعاي نيمه شعبان و بيان برخي از فضايل  
     حجة بن الحسن (ع) است. مؤلف با  
     هدف آشنايي بيشتر با امام زمان و فضايل و مناقب او  
     و با بهره گيري از آيات و منابع  
     روايي و لغوي و تفسيري و کلامي و اشعار شاعراني  
     نظير حافظ و مولوي، به شرح دعاي  
     نيمه شعبان پرداخته است و از عناويني نظير: اهميت  
     شب نيمه شعبان، معناي موعود، عظمت  
     مولود نيمه شعبان، هفت کمال از کمالات خاندان رسالت  
     و مفاهيم درود و دعا و لعن و  
     صلوات بحث کرده است.  
     ترجمه و شرح دعاي نيمه شعبان و بيان برخي از فضايل  
     حجة بن الحسن (ع) است. مؤلف با  
     هدف آشنايي بيشتر با امام زمان و فضايل و مناقب او  
     و با بهره گيري از آيات و منابع  
     روايي و لغوي و تفسيري و کلامي و اشعار شاعراني  
     نظير حافظ و مولوي، به شرح دعاي  
     نيمه شعبان پرداخته است و از عناويني نظير: اهميت  
     شب نيمه شعبان، معناي موعود، عظمت  
     مولود نيمه شعبان، هفت کمال از کمالات خاندان رسالت  
     و مفاهيم درود و دعا و لعن و  
     صلوات بحث کرده است.