بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فضائل المهدي  
    :نويسنده   تلافي، علي اکبر  
    :ناشر   نيک معارف  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   7