بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ستاره پنهان  
    :نويسنده   حجازي، سيد جمال الدين  
    :ناشر   لوح محفوظ  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزيده اي از داستان ها و مطالب علمي است که درباره  
     امام زمان (عج) ايراد شده است.  
     نويسنده نخست پاره اي از داستان هاي ملاقات  
     علاقه مندان با امام زمان و عنايات وي  
     به آنها را نقل کرده است. نويسنده سپس به بيان برخي  
     از معارف مربوط به آن امام، مثل  
     معرفت مقام و صبر امام و راه ارتباط با وي پرداخته  
     است. بيان چندين سخن از امام،  
     پايان بخش مطالب است.  
     گزيده اي از داستان ها و مطالب علمي است که درباره  
     امام زمان (عج) ايراد شده است.  
     نويسنده نخست پاره اي از داستان هاي ملاقات  
     علاقه مندان با امام زمان و عنايات وي  
     به آنها را نقل کرده است. نويسنده سپس به بيان برخي  
     از معارف مربوط به آن امام، مثل  
     معرفت مقام و صبر امام و راه ارتباط با وي پرداخته  
     است. بيان چندين سخن از امام،  
     پايان بخش مطالب است.